Kdo jsme

KŘESŤANÉ TIŠNOV

Křesťané Tišnov je společenství věřících, kteří se na Tišnovsku schází k bohoslužbám již devátým rokem. Od loňského roku máme bohoslužby v prostorách RC Studánka na Riegrově ulici. Patříme do společenství evangelikálních církví, jmenovitě ke Křesťanským sborům, které mají v Českých zemích stoletou tradici.

Naše pravidelná nedělní setkání jsou naplněna písněmi chval, četbou Bible, modlitbami, kázáním Božího slova, slavením Večeře Páně a sdílením se navzájem o tom, jak Bůh působí v našich životech. Naší touhou je uctívat Boha, společně následovat Ježíše a učit se vzájemné lásce. Různými aktivitami se snažíme být užiteční lidem, mezi kterými žijeme a šířit evangelium o Boží lásce ke každému člověku. K rozhovorům nad Biblí se setkáváme také ve čtvrtek v kavárně Diana vždy od 18 hodin. Všechna naše setkání jsou otevřena pro veřejnost a rádi vás na nich přivítáme.

Jednou z našich služeb je pomoc mladým rozvíjet jejich znalost konverzační angličtiny. Za tímto účelem pořádáme "Anglické dny", "Herní večery" a další zábavné aktivity pod vedením rodilých mluvčích. V létě pak organizujeme English Week, tedy denní kemp v prostorách Gymnázia Tišnov za účasti amerických křesťanů. Letos proběhl jeho třetí ročník. V současné době organizujeme pro mladé (od 13 let) pravidelné setkání každou středu, nabité hrami, soutěžemi, písničkami a slovem z Bible, vše samozřejmě v angličtině.

Rádi se s Vámi setkáme při našich pravidelných shromážděních i dalších aktivitách. Každý je srdečně zván.

Křesťané  Tišnov