Kdo jsme

KŘESŤANÉ TIŠNOV

Křesťané Tišnov je společenství věřících, kteří se na Tišnovsku schází k bohoslužbám od roku 2010. Naše bohoslužby se konají v prostorách RC Studánka na Riegrově ulici. Patříme do společenství evangelikálních církví, jmenovitě ke Křesťanským sborům, které mají v Českých zemích více jak stoletou tradici.

Naše pravidelná nedělní setkání jsou naplněna písněmi chval, četbou Bible, modlitbami, kázáním Božího slova, slavením Večeře Páně a sdílením se navzájem o tom, jak Bůh působí v našich životech. Naší touhou je uctívat Boha, společně následovat Ježíše a učit se vzájemné lásce. Různými aktivitami se snažíme být užiteční lidem, mezi kterými žijeme a šířit evangelium o Boží lásce ke každému člověku. Všechna naše setkání jsou otevřena pro veřejnost a rádi vás na nich přivítáme.

Křesťané  Tišnov