KŘESŤANÉ TIŠNOV

AKTUALITY

Aktuální slovo, pozvánky a denní čtení 

BOHOSLUŽBY

neděle v 9 hodin


Pravidelně se scházíme v rodinném centru Studánka, Tišnov, Riegrova 318.

 

AXIS YOUTH

středa v 17 hod


Pravidelné setkávání mládeže v anglickém jazyce  v rodinném centru Studánka, Tišnov, Riegrova 318.
 

ENGLISH WEEK

letní prázdniny 2020


Týdenní akce pro mládež v anglickém jazyce s lektory z USA v Tišnovském gymnáziu.
 Reakce Křesťanů Tišnov na KOVID-19 (Koranovirus)

V neděli 15.3. jsme se ještě sešli v povoleném počtu ke chválení a uctívání našeho spasitele Ježíše, k modlitbám, ke slyšení Božího slova i vzájemnému povzbuzení. Byl to poslední den, kdy bylo RC Studánka Tišnov v provozu. Následně pak vláda vyhlásila karanténu v celé ČR a omezila volný pohyb lidí a tak znemožnila legální setkávání věřících i jakékoli společenské aktivity církve. Proto i my Křesťané Tišnov dočasně přerušujeme naše veřejné setkávání o nedělích i anglickou skupinu pro mladé Axis pořádanou pravidelně ve středu v RC Studánka, a to až do odvolání restriktivních opatření vlády. O to více budeme ke společné komunikaci a informovanosti využívat našich webových stánek, sociálních sítí a dalších multimediálních možností.

Všem děkujeme za pochopení a vyprošujeme pro věřící i naše přátele Boží ochranu a pokoj do srdcí.

Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Bible 2 Timoteovi 1:7
Hle, Bůh je má spása, doufám v Něj a jsem beze strachu. Bible Izajáš 12:2