Časopis Živé slovo vznikl v roce 1969 v době krátkého oživení společnosti nemocné komunismem. Nadechla se společnost a s ní i Křesťanské sbory, které se stále ještě zotavovaly z trpké zkušenosti nesvobody a ilegálního působení v padesátých letech. A najednou zde byla možnost vydávat vlastní časopis, vytvořit prostor k sebevyjádření a ke svědectví víry ve světě vědeckého atheismu. Proč Živé slovo? Protože vše živé má svůj původ v Živém, živé nepovstalo z neživého! A podobně tomu je i se slovem, projevem vyššího řádu, jak napsal Dr. Karel Kořínek v úvodníku nultého čísla. Živé slovo přináší živý člověk, který povstal z Boha a s Bohem žije. V tomto odkazu pokračuje časopis i dnes, chce být plný živých slov "živých lidí" v době, která se na rozdíl od té předešlé ve svobodě topí a staví před Boží lid zcela nové výzvy. Časopis chce přinášet psané slovo živých lidí, kteří ve svém životě prožívají Boží oslovení a doteky, nezávisle na své církevní příslušnosti. Bratrské hnutí je duchovním proudem "laiků", lidí nejrůznějších profesí a postavení, kteří slouží Bohu svěřeným darem na místě, kam je postavil. Má tedy předpoklad přinášet zkušenosti a svědectví z nejrůznějších oblastí života, být živým a rozmanitým stejně, jako je živý a rozmanitý Tvůrce života.