Naši přátelé

Nezávislý křesťanský sbor Pelhřimov

Rádi bychom Vám stručně představili NKS Pelhřimov

Jsme křesťané - slovo křesťan je odvozené ze slova Kristus. Křesťan je tedy následovníkem Ježíše Krista, který přijal zcela zdarma a bez zásluh dar spasení. To znamená, že učinil pokání ze svých hříchů, uvěřil v Ježíše Krista a přijal Jej jako svého Spasitele.

Jsme církev - církev je společenství všech, kdo věří v Ježíše Krista jako Spasitele a byli znovuzrozeni skrze Ducha Svatého. Církev tedy zahrnuje křesťany ze všech století, národů, jazyků a ras.

Jsme nezávislá církev - pravdivější by bylo říci, že jsme církví naprosto závislou, ale pouze na našem Pánu, Ježíši Kristu a na Bibli - Jeho slovu. Slovem nezávislá vyjadřujeme, že nepodléháme žádné vyšší církevní struktuře. Zároveň jsme nezávislí na státu a jakékoli státní finanční nebo jiné podpoře.