Naši přátelé

Křesťané Pelhřimov

Jsme skupina následovníků Ježíše Krista, které Bůh přijal do své rodiny. Není to ale díky našim kvalitám a schopnostem, ani pro naše dobré a morální chování. Je to jenom díky velké lásce, kterou Bůh ukázal člověku. Bůh nás tak miluje, že obětoval vlastního Syna, Ježíše Krista, na kříži. Touto obětí zaplatil za naše hříchy a nabízí odpuštění a možnost osobního vztahu s Ním každému, kdo tuto oběť přijme, požádá o odpuštění hříchů a stane se Ježíšovým následovníkem. Nic jsme k tomu nemohli přidat, ničím jsme se sami nemohli Bohu zalíbit, jen jsme zcela zdarma přijali Jeho úžasný dar. Našeho Zachránce, Ježíše Krista, chceme poslouchat a žít podle Jeho učení nejen při bohoslužbách, ale v každou chvíli našich životů - v našich rodinách, v zaměstnání, ve škole i mezi našimi přáteli.