Bohoslužby

KŘESŤANÉ TIŠNOV

Naše pravidelná nedělní setkání jsou naplněna písněmi chval, četbou Bible, modlitbami, kázáním Božího slova, slavením Večeře Páně a sdílením se navzájem o tom, jak Bůh působí v našich životech. Naší touhou je uctívat Boha, společně následovat Ježíše a učit se vzájemné lásce. Různými aktivitami se snažíme být užiteční lidem, mezi kterými žijeme a šířit evangelium o Boží lásce ke každému člověku. Ježíš Kristus miluje každého člověka a proto i mezi námi jsou lidé všech generací. Naše setkání jsou otevřená pro každého. K bohoslužbám se setkáváme každou neděli v 9:30 hodin v Tišnově v prostorách RC Studánka na Riegrově 318.